fbpx

Ojačanje za čamce

Puni komplet ojačanja

Puni komplet ojačanja zaštiti će čamac u režimu teške eksploatacije čamca, posebno u uslovima pretrpanim kamenjima plitkim vodama. Komplet ojačanja preporučuje se za svaki čamac PVC od 250 cm. Ojačanje sprečava habanje dna i produžuje životni ciklus čamca PVC za više od 50%.

Cena: po zahtevu , zavisi od modela čamca.

Ojačanje po tubusima

Ojačanje po tubusima – štiti tubuse u plićacima, u kontaktu sa stenama ili preprekama, neizostavni element prilikom priveza, na kamenitim ili natrpanim obalama. Preporučuje se za sve čamce PVC.

Cena: po zahtevu , zavisi od modela čamca.

Ojačanje po stringerima

Ojačanje po stringerima – mesto koje se ojačava je jedno od najkritičnijih, t.j. nosi na sebe maksimalno optereć́enje prilikom natezanja dna Kilsonom i traži posebnu pažnju, ovo ojačanje smanjuje ošteć́enja dna i čuva rastegljivost, time produžava rok upotrebe.

Cena: po zahtevu , zavisi od modela čamca.

Ojačanje po kobilici

Ojačanje na kobilici – kobilica daje glisirajuć́u sposobnost čamcu i zahteva stalnu pažnju. Pri izradi ovog ojačanja povećava se ne samo zaštita kobilice, već́ i stabilnost kursa. Ojačanje takođe štiti od mehaničkih oštećenja kobilicu i dno prilikom udara u strani predmet i prilikom priveza.

Cena: po zahtevu , zavisi od modela čamca.